Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przez modernizację systemów ogrzewania oraz termomodernizację budynków. Oferuje dofinansowanie na wymianę starych kotłów na paliwo stałe, instalację nowoczesnych systemów ogrzewania (takich jak pompy ciepła, kotły gazowe czy biomasowe) oraz prace izolacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej domów.

Mój Prąd

Program „Mój Prąd” koncentruje się na promowaniu fotowoltaiki w gospodarstwach domowych. Jego głównym celem jest dofinansowanie instalacji paneli słonecznych, co pozwala mieszkańcom na własną produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Dzięki temu programowi, użytkownicy mogą zmniejszyć swoje rachunki za prąd oraz przyczynić się do redukcji emisji CO2.

Moje Ciepło

Program „Moje Ciepło” ma na celu wspieranie instalacji pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Pompę ciepła można wykorzystać zarówno do ogrzewania domu, jak i wody użytkowej, co stanowi bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych systemów opartych na spalaniu paliw kopalnych. Program oferuje dotacje, które mogą pokryć znaczną część kosztów zakupu i instalacji tych urządzeń.

Wszystkie te programy są częścią szerszej strategii Polski na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promując jednocześnie technologie przyjazne dla środowiska i zwiększającą niezależność energetyczną kraju.